054-7701538

Tikshur.school@gmail.com

רוצים ללמוד במסלול ללימודים רוחניים?

מסלול לימודים רוחניים של המכון ללימודי רוחניות מעשית הוא נקודת המוצא שלכם

האם שאלת את עצמך מה נמצא בעולם שמעבר לחושים? מהו החוש השישי? מהו העל טבעי? האם תהית מה קיים מעבר לנראה לעין?
אם כן לימודי תפיסה על חושית הם המקום בעבורך, בואי ללמוד, לחקור ולהאמין לחיים שמעבר למציאות שלך

קרא עוד

לימודי פאראפסיכולוגיה חשובים מאוד ועוזרים לאנשים להכיר ולהיחשף לעולם הרוח בדרכים חדשות ומעניינות. השאלה האם ניתן או לא ניתן לחקור את עולם הרוח בכלים מדעיים זה עניין בפני עצמו.

קרא עוד

רונות הם סמלי האלף בית של התרבות הנורדית. העמים הגרמניים עשו שימוש בסמלים אלה במשך מאות שנים, זו הייתה שפת הכתיבה של השוודים, הדנים, הנורבגים, האנגלים, ועוד כמה עמים.

קרא עוד

בשנים האחרונות נראה שהמדיטציה נמצאת בכל מקום, זרמים ניואייג'ים אשר כובשים את עולמנו החדש, מדברים הרבה על הנושא וכן, עושים שימוש בתרגילי מדיטציה בכדי להגיע להתעלות רוחנית.

קרא עוד

מאז ומתמיד בני האדם נמשכו לאותיות ומספרים, בעזרת לימודי נומרולוגיה וחקר המספרים המרכיבים את תאריך לידתו של כל אחת מאתנו נגלים מבנים אישיותיים ותכונות אופי וכן ניתן לראות תאריכים משמעותיים בחיינו.

קרא עוד
X